Фильтр товаров

от 640 ₽ до 5,550

1.5

Коллио Совиньон

Collio Sauvignon

5,550 ₽  

0.75

Каберне Дуэ Санти Дзонта

Cabernet Due Santi Zonta

4,990 ₽  

0.75

Вальполичелла Суперьоре Иль Риэнтро

Valpolicella Superiore Il Rientro

4,390 ₽  

0.75

Россо Кавалларе Дзонта

Rosso Cavallare Zonta

3,990 ₽  

0.75

Коллио Ризерва

Collio Riserva

3,600 ₽  

0.75

Шардоне Партичелла 3 Коллио

Chardonnay Particella 3 Collio

3,600 ₽  

0.75

Верментино Лунгера

Vermentino Lunghéra

3,450 ₽  

0.75

Пигато Джева

Pigato Gèva

3,450 ₽  

0.75

Пигато И С-чанки

Pigato I S-cianchi

3,450 ₽  

0.75

Пигато Брайе

Pigato Braie

3,450 ₽  

0.75

Санджовезе Суперьоре Ризерва Сассиньоло

Sangiovese Superiore Riserva Sassignolo

3,390 ₽  

0.75

Ишак Неро д’Авола

Ishac Nero D’Avola

3,190 ₽  

0.75

Pоссо ди Монтальчино 2016

Rosso di Montalcino 2016

2,950 ₽  

0.75

Вальполичелла Иль Вальпо

Valpolicella Il Valpo

2,890 ₽  

0.75

Катарратто Сицилия

Catarratto Sicilia

2,790 ₽  

0.75

Каберне Дзонта

Cabernet Breganze Zonta

2,690 ₽  

0.75

Россо ди Монтепульчано Эрмете

Rosso di Montepulciano Èrmete

2,690 ₽  

0.75

Мерло Дзонта

Merlot Breganze Zonta

2,690 ₽  

0.75

Россезе

Rossese

2,520 ₽  

0.75

Бьянко Ривана Дзонта

Bianco Rivana Zonta

2,490 ₽  

0.75

Бьяджо Санджовезе Суперьоре

Biagio Sangiovese Superiore

2,490 ₽  

0.75

Сасс'альСоле Монтекукко россо

Sass'alSole Montecucco rosso

2,490 ₽  

0.75

Коллио Риболла Джалла

Collio Ribolla Gialla

2,300 ₽  

0.75

Коллио Фриулано

Collio Friulano

2,300 ₽